is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sa* Hl. AFDEELING.

^.Ol5apa!zie,daarzyn kievietseieren,in een mandje, willen wy'er een paar van mee neemen? Zy zyn zoo lekker. (Hy legt zyn hoed met bloemen, bft mandje, neer, en kopt,naar zyn Vader toe, met een ei in elke hand.)

V. Ik vrees Jacob, dat dit weer niet lukken zal- Die eieren zyn daarniet van zelve, in dat mandje, gekomen.

(Een Meisje van agter deJlruiken voor den dag komende,en de twee eieren in de handen van Jacob ziende,neemt den hoed met bloemen weg; en roept Jacob na.) Men beertje, alsjymeme kieviets eieren afneemt, dan zal ik jou je hoed met bloemen afneemen,

J. ( Er naar toe hopende, laat de twee eit' ren vallen en breekt ze. Met een roept hy tee* gen 't meisje. Hou wat, myne bloemen J myne bloemen! Dat zyn myne bloemen! Ik heb ze zelf voor my opgezogt en geplukt.

Het M. Ja, en dat zyn myn kieviets eieren; ik heb ze ook voor me zeiven gezogt, om ze in de ftad, te gaan verkoopen.

J. Je moet my myne bloemen weer om geeven, hoor je?

Het M. Ja maar je moet my eerst me

kie-