is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. AFDEELING. 233

nen , die zyn meefter zou willen kwaad doen, aanvallen, en zynmeelter verdeed/gen, zoo lang hy maar kon. Zyn dat nu geene goede trouwe dieren?

J. O ja Papa, dat is net zoo als'tkleine fchoothondje, van Tante, daar zy zoo ve?l van houdt. Als men, ter wyl hy ophaarfchoot ligt, om te fpeelen, doet als of men haar Haan wou , dan wordt het beestje zoo boos, en dan blafthetzoo, en vliegt zoo naar je toe. Enhy zou je ook braaf byten, indien Tante hem dan niet vast hieldt.

V. Ja dat doet hy, om zyne meesteres te befchermen, omdathy veel van haar houdt, en dus niet hebben wil, dat men haar kwaad doe. — Je hebt zelfs wel honden, die zig zouden laaten dood flaan , om hunne meefters te ver* deedigen ; zyn dat geenebrave dieren ?/

J. Ja wel Papa.

V. En heb je wel gezien, als Tante lang, zonder haar hondje, uit is geweest, en zy komt weer t'huis, hoe bly het h oudje dan is ; enhoehyophaarfchootfpringt, en haar likt, en alles doet wat hy k3n, om haar te toonen, hoe veel hy van haar houdt, en hoe bly hy is, vau haar weer te zien ? J.