Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *t )

kan een fchip ondervinding hebben? —(pietis.) Eu mijnheer weet ook wel, dat de zwolfche fchepen er op geleerd worden; want die vinden den weg bij nacht, in donker. Men begrijpe welk een gelach deeze korte zamenfpraak veroorzaakte ; met dat ah" kreeg de goede hals verlof van te mogen marcheeren, gelijk hij dan ook terflond , met een bovenlandfchen tred, den weg opnam

Wij waren naauwlijks binnen boord, of de heer lodewijk liet de zeilen ophaalen , fchoon één zijner knechts 't hem fterk afried , vermits er een donderbui opkwam : ik had het zeggen van dtn knecht gehoord , en was wel verlegen, maar ftond in beraad of ik het gezelfchap , 't welk zig gedeeltelijk bij den heer l odewijk aan 't roer, en gedeeltelijk binnen in den boeier bevond , daarvan zoude verwittigen; ik was beducht dat de ontfteltenis, die ik zekerlijk ftond te veroorzaaken, onaangenaamen gevolgen zoude hebben , vooral bij mevrouw marianne: aan den andereu kant begreep ik te duidelijk welk gevaar wij liepen,in gevalle de heer bodewijk geen kundig zeiler ware, of dat zijn ligt vaartuig het tegen de opkomende bui niet mogu kunnen uithouden — imusfchen borst de wind reeds met geweld los, de blikfem fchoot uit, en de eerde donderdag ftortte ons gantfche gezelfchap in de

grooifte verlegenheid op 't hooren van den

tweeden dag, viel mevrouw marianne op bei de haare knieën , en riep, met luider ftemme, God om hulp aan ■ mevrouw louise kwam ver.

Sluiten