is toegevoegd aan je favorieten.

Vermaaklijk reisje van een gezelschap heeren en juffrouwen door Zuid Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 90 )

De heer eelhart wees ons vervolgends het

paushuis, nabij de Domkerk; weleer bewoond door Paus adriaanden zesden; als roede 't huis van de ridderorde van de lieve vrouw van Jerufalem: in de domkerk, (den vervaarlijken dom zeiven be. klommen wij niet,) bezichtigden wij de geruïneerde graftombes van eenige bisfchoppen ; voords bekochten wij ook de andere kerken, 't ftadhuis, de academie,

en4 inde Marie-kerk of St. Maria's• kerk,

vergat onze geleider niet den pijlaar, waaropeen zwarten ftier uitgehouwen is, en verhaalde ons dat dit een gedenkteken was, van het gebeurde bij de bouwing dier kerk: men ontdekte naamlijk, bij het leggen der fundamenten, eene wèl, die men, wat moeite daartoe ook aangewend werd, niet konde floppen, tot eindelijk een der werklieden uitvond, zulks te doen met osfenhuiden, het welk ook van een goeden uitflag was: zijn zoontje, van dat geheim hebbende hooren fpreeken , maakte het openbaar, het welk de vader zodanig vergramde, dat hij het kind doodfloeg: wij zagen dun zerk waar onder, zo als men zegt,dat kind zoude begraaven liggen: in dezelfde kerk bezagen wij de rariteitkamer, welke onze aandacht geheel tot zig trok; maar bovenal bewonderden wij het beeld van Keizer Hendrik, op dezelfde kerk geplaatst, en welk zo bewonderenswaardig, zo onbegrijpelijk kun> ftig zamengefteld is, dat het zwaard, het welk 't beeld in de hand gegeeven is, eenen anderen (tand aanneemt, als men 't zelve van een anderen kant beziet; nu ftaat het naamlijk om hoog, dan honfontaal recht uit, en dan weder hangt het peipendtcular naar de laagte.