is toegevoegd aan uw favorieten.

Vermaaklijk reisje van een gezelschap heeren en juffrouwen door Zuid Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 233 )

bezagen vervolgends met genoegen het raadhuis 't gemeenelandshuis, de prachtige beur», de kerken 't proveniershuis, de amtomie; deeden eene korté maar vermaaklijke wandeling door de welgeordende plantaadje , en venrokken daarna allen zeer voli daan naar Delft, alwaar ons een geval gebeurd» t welk ons noodzaakte onze reis te bekorten • alvoe. rens dat geval te verhaalen. moet ik echter tjój» aantekenen wat ons op laatstgemeld* onze overto4 bejegende: wij hadden er te kat aan gedacht otn de roef der' fchuit voor ons te laaten afbuurén derhalven moesten wij 't ons laaien wergèvalfen' dat een heer en dame v«tn ons gezelfchap waren; zo als wij inft,p:en vonden wij het juffertje, dat van een bevalhg voorkomen was, in de.armen van den heer, een jongeling, naar hec aanzien biet veel ouder dan twintig jaar, die naast haar zat; zij |a<, met haar hoofd op zijne borst, en ontving eene ml mgte kuschjr s, die zij in geen mindere getale terug gaf; vóór het verliefde paar Honden eenige fiesfchen wijn, waarvan zij reeds gedronken'hidden benevens een twee a drie ponds zak met banket: de beztghetd waarmede Met jonge paar z;g onledigbreld «oen wij inllapten, trok onze aandacht rerftohd tot zig; maar vooral die van den beere eb nrstus* het vuur der liefde (loop door zijne oogen in kfh hart,en _ hij huiverde.- na wtj ons conmliment afgelegd, en plaats genomen hadden, duurde h*t n'ec l»ng of de heeren werd een glaasje wijn, en de da. mes een ftuKje banket aangeboden; beiden werd ,ch® geweigerd, om- dat er terltoad ongunflfge gedach-