Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II O £ ï It K ïi

Want fchoon ik ben UW kind, Moliere is ook mijn vrind. Gij kunt, hoege U moogt weeien» Mij nimmer zoo veel leeren » Vindt gij U niet vereert Bat mij Moliere leerr i >

Hij onderwijst mij fchoon

'tkunftig Reciteeren; teert mij den juistcn toon, Verbicdr mij 't declameeren.

Het beste is op den dimt

Het volgen der Natuur. Gij kunt, hoege U moogt weeren, Mij nimmer zoo veel leeren,

Ik vind mij 2eer vereert

Dat mij Moliere leert.

( Zij vertrekt fpoedig.) VIERDE TOONEEL.

MOLIERE, BEJART.

BEJART.

Die onbefchaamde feeks!

MOLIERE.

Vergeef het haar Mevrouw! Misgunt gij mij dan de eer dat ik haar leer'? BEJART.

'k Befchouw

Uw beider oogmerk klaar,hoe zeer gij 't wilt verbloemen.

MO-

Sluiten