is toegevoegd aan uw favorieten.

Hans komt door zyn domheid voord

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOMHEID VOORD.

het hem al ter ooren kwam, dan verzuimde hy niets om de boeren, by eene of andere gelegenheid , te ftrafTen. — Omtrent dezen tyd gebeurde 'er een geval, 't welk den Dorpheer in den diepften rouw dompelde: de Genadige Vrouw , die beminnenswaardige Dame , werd, gelyke veele inwooneren van het dorp, door eene befmettelyke ziekte overvallen; alle de dorpelingen werden gclukkiglyk herfteid, maar het pronkftuk derzei ven, de bevalligfte Vrouw:, werd door den wreeden mcorcer der fiervelyke menschheid , in den bloei haarer j u:er, uit het leven gerukt : —■ de reden waarom ik haar dus poëtisch laat afilerven , is, om dat geen dichter dan ik haare verdienften bezongen heeft j en ik wil zulks dus ook eeniger wyze by haar affterven doen. De hoogbedroefde Weduwnaar wist nergens als by Kaatje troost te krygen; deze verhaalde hem de verdienften der overledene, en niemand nkon zulks beter doen dan zy, want niemand had met haar zulke naauwe vriendlchap gehouden; Michel {peelde dan , ah 'er van de gedachtenis der Genadige Vrouw zaliger gefproken werd , zyne fleurige rol, herinnerde zig, met een dankbaar hart, de oorvygen, die hy van haare Welgeborene handen, by het doopmaal van Hans,

ver-