Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOMHEID VOORD. 237

voorwerpen verzot, en dit kon immers geen man, al ware hy ook Acteur, voor hun zyn? bovendien werden zy ook byna alle door de Actrices opgegeeven als voorwerpen naar wier gezelfchap men niet behoefde te verlangen; tóet den Directeur werd eenige uitzondering gemaakt, deze mogt fomtyds zyne gemalinne begeleiden j maar het was zonderling dat die eerlyke man , doorgaands, na den eeten in flaap viel, en niet wakker werd , voor dat men hem herinnerde dat zyn glas versch ingefchonken was, of dat men fcheiden wilde, 't geen gewoonlyk niet voor in den morgenftond gefchiedde: mogelyk was dit een Directeurs leus, die men my niet heeft kunnen verklaaren, en waarvan ik zelf de verklaaring niet kan opmaaken, aangezien my de pligten zo weinig als de kneepen van een' Tooneel-Directeur bekend zyn : het zy daarmede zo 't wil, dit is zeker, dat deze partytjes dikwyls voorvielen , en dat Hans 'er altyd tegenwoordig was. Zyne geftalte maakte indruk op de Theaterprinfesfen, en in het byzonder behaagde hy aan de Directrice: vermits hy zeer wél gekleed was, en telkens de kosten, met de overige gelyköp, hielp draagen , werkte dit zeer ten zynen voorleek; zy deeden allen hun best, om den groote»

Sluiten