Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREED EN.

Menfchen, laat my ten minften het vermaak om oyer een hondje re heerfchen

Het gebieden een bevvys zynde dat men eenige uitmuntendheid bezit boven het geen wat wy gebieden kon. nen, zo ftreeld zulks onze eigen liefde, die ons aandryft om nog uitmuntender te worden ; dit is de reeden , waarom een Meid, Vrouw, en een Knegt, Heer wenfchten te wezen; en die begeerte maakt hen ongelu ki^.

Indien ieder een zyn ftaat en gaaven recht kende , men zoude rergenoegdeï- in zyn ftaat zyn als men gemeenelyk is-, want weinig Menfchen zyn 'er of munten ergens in boven een ander uit, zo dat zy reden hebben om vergenoegd met hunnen ftaat te wezen; en de AlmachtigeBeftierder van alles , heeft den ftaat der Menfchen zo ongclyknietgefchiktals men gemeenlyk wel denkt •, dierbalven om gelukkig te zyn , heeft men maar te vreeden met zyn tïaat te wezen;

Sluiten