Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTEN INHOUDT. triotten zulks op een aardige wyze hebben weten te doen. MO

La Hire waarfchouwd KoningCzvtX den Zeevende van Vrankryk , op een aardige wyze, met een zeer goeden uitflag. ifO DeVorften verbeeteren daar niet altoos door. 151

Door eengefchiedenis beveftigt; want Nel Güin , den Koning Carel den tweeden, op een grappige doch ftekelige wyze gewaarfchouwt hebbende, dat hy door zyngunjteling bedrogen wierd, word daar niet voor bedankt. i^l

Hoe noodig het is, dat een Koning de waarheit weet. Iff

Wat de Staatkunde daar van leert. . 15S

Het zelve moet met een zeekere behendigheit geschieden. 15$

Door een voorbeeld bevefiigt. , 1 $"<5

Crimineel Proces van de Wyven Raad tegens Crumpificus. ij8

Wonderbaare uytjlag daar van. iyü

Fraaije Hiftorie en aanmerkelykzeggen van een Raadiheer in't Parlement te Parys. 160

Overgang tot het volgende. 160

7de HOOFD-STUK: vanhetvervolg der Vrouwelyke Rechtsplegingen. 1.61

De gevolmachtigde Raadsherefj'en, vergadert zynde, vinden een gejloote Brief op de Tafel leggen. \6l

Vrouwelyke raadgeeving, aan de Regeering der Vrouwen, Hekeldigt, wit het Lat-fnnagevolgt.

Raadplegingen daar over. 164 Reden van Crumpificas, waarom de Vrouwen

Sluiten