is toegevoegd aan uw favorieten.

Het nieuwe wetboek der vrouwen; of Beschryving [...] der vrouwen regeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 W ETBOEK

Zedert dien tyd hebbén de Vrouwen nooit durven onderne'emen, om in 't openbaareen Vrouwe Regeering op te rechten; zelvs zyn 'er maar weinig Menfchen in deeze dagen, die ooit van'een Corpus Juris der Vrouwen hebben hooren fpreeken. -Dit komt niet, om dat veele hedendaagfe Vrouwen niet heerszuchtig genoeg daar toe zyn, maar om dat zy weeten, dat de Mannen,'in deeze verlichte dagen, niet dwaas genoeg zouden weezen, om daar na het Oor te leenen : om deeze recden hebben de heerszuchtige Wyvcn , in veele dagen, een andere weg ingellagen, zoekende door lift haare Mannemonder het juk van gehoorzaamheid te brengen , het geen aan vcelcn is gelukt, fchoon zy vcrftandig genoeg zyn, qra zulks voor het oog van de Wereld/zo véél mogelyk te verbergen ; doch anderen zyn niet bcq'uaam om haare driften dus verre te beteugelen, maaroverheerfchen haare Mannen,op zulk eene openbaare wyze, dat de' geheele Wereld met Jan Goedbloet fpot, om dat hy zulks verdraagd.

Vraagd gy nu", Leezer, hoe dit Corpus Juris, na dat 'het'zo veele Jaaren verlooren is gewoelt, eindelyk is wèdergevondën. Ik antwoord'; myn Manufcript is ook in dit geval gebrekkig; want, de Schryver bekend zulks met geen zeekerheid te kunnen zeggen; maar dat een zecker Soldaat in een van de laatüe Duirfche Oorlogen in een Lult ofLandhuys, niet verre van Trier, gekomen zynde , om huvt'te zoeken, in een Kelder, onder een iioöp fteenen of rommeling een klein Kasje »«• ■ * i tjad