Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KALFSVLEESCH 31

doet men 'er een laurierblad by met bouillon, benenevens een pietercelieworteltjen, en laat het vleesch dus gaar smooren , zo dat het geel wordt.

Men recht aan met een ragou; witte of bruine, naar ieders goedvinden.

Andere manier, met zuuring.

Handel met de friandoe als vooren ; smoor hem vervolgends in bouillon gaar ; neem dan eene ruime hoeveelheid zuuring, die gy, na ze wel gezuiverd en gewasschen te hebben , met een weinig water opzet, en gaar laat worden ; roer 'er vervolgends wat calie onder; speceryen en zout doet men 'er in naar genoeg: deeze saus op den schotel gedaan zynde , legt men 'er de friandoe in, en discht ze zo op.

KALFS-VILLET

Neem een kalfsrib , 8 of 9 pond zwaar, minder of meer naar maate gy noodig hebt: snydt het schouderblad en 't vlies; daar af, lardeert hem voords met dun spek, en smoort hem vervolgends in een pan met genoegzaam bouillon gaar: men houdt het voor een vereischte, dat hy goud-geel zy.

Men moet hem voords opdisschen met een ragou; witte of bruine, naar believen.

Sluiten