Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 17 )

De Paruik ondervondt weldra zelf de ongemakken van haare groote. Haare ttotschheid wierd voor dwinglantly gehouden, de weêrdand tegen deeze onderdrukking fcheen biliyk te zyn — men morde overluid — en 'er is flechis een' ftap, van het gemor tot het oproer.

't Js gedaan — het teken wordt in de Legers gegeeven , ongeduldig over haar juk— roepen de Officieren enSoIdaaten uit: „ oorlog.' dood/yken oorlcg aan de onveri, draagzame paruiken:" — op die kreet andwoorden achtereenvolgend , de Velden, de Stad, en het Hof: kooplieden, renteniers, marquizen, alles fpant famen tegen de paruiken. De nederige brigadiers Vrouw (38; welke eerst gefpaard wierd , door de kinderen van mars; wordt fiindelyk onder de algemeene verbanning begreepen. Overal worden de hoofden t vry verklaard, de Revolutie verfpreidt zich£ als een droom door geheel Frankryk; end de natuurlyke haairen hebben voor eenige" jaaven weder den throon herrooverd, die haare mededingftcrs overweldigd hadden.

B Ge-»

Opftaud 'egen de ftiruiken.

ilgemée2 veriniiing:r Pauken.

Sluiten