is toegevoegd aan uw favorieten.

De lof der paruiken, met historische aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i n )

„ gewigt der fehar.de nederdaalen: maar „ wagt u , om de onfehuld te lasteren."

De Duitfchc en FraDiche hairen wierden het meest gezocht door de Romcinfche Paruikenmaakers, hunne couleur geleek naar die van het goud; en 't was te ver» geefs, dat seneca de Paruiken lasterde: men luisterde zelfs niet eens naar hem. De welfpreekenheid van tertulianus in zyn vertoog, over het toilet der Dames was niet gelukkiger: op clement van Alexandrie, die in zyn werk zegd: ,, dat „ men zig hoogst misdaadig maakt, met „ zyn hoofd met valfche hairen te be„ dekken, die de roof der dooden zyn wierd eeven zoo min acht geflaagen , dan op GREGoRius Nazianzenus, die een loffpraak op zyn zuster maaktte: als ook op aMbrosius, in zyn boek over de maagd« lyke Haat ; waarin hy zich dus uitlaat: ., Myn waarde zuster deeze hairlokken „ zyn geen fleraaden, maar misdaaden." De heilige jeronimus werktte door zyn fchamper gefchreeven hoofdftuk , aan dïmetriades ook niets meer uit: fchoon hy E 4 in

Wreveligheid der Wysgeeren en der :hris[.enen.