Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

onverhoopten uitflag, met zyn eigen handen Zal ie ftrikken ryzen en in zyn zak frommelen. Vat jet 't? dan kunt gy nu lachgen, de Tytel die Wouter aan zyn Correfpondent geeft van ,, geachte, en waarde Kruyer". Laat ik voor den Watergeus over. Afmus afinumfricat, dit doen zelfs de Wout-Ezels.

Wat de Contenu van den Brief zelve fpecteert: de Introductie is zoo koud, dat men 'er van grilt, en dient tot een proeve van de zeer fuperficiele kennis des in geheel den Schry\ ers in de Hiftoria Naturalis , trouwens dit heefr hy maar gemeen met de hoop van heedendaagPrul-Schryvers. Men zou byna denken, dat zyn eigen harffenen bevrozen zyn geweeft. Ik lees ergens van J. Scotur, dat zyne Pras« fatie voor 't leeven van Cohimbanus „ prorfus e/l kakoxélos, & inepta ". Zou men het van deze laffe voorreden ook niet wel mogen zeggen ?

't Schepfeltje zegt Wouter is „ klein ", doch of het groot zy dan klein 't is (fpyt, die het benydt) van vry wat, weezenlyker en geduurzamer effe£t, by de ruftbeminnende Burgers geweeft, als dat klaterend requell om de verdweene Surchëance, die zoete bedenkingen van bezwaren, en een hoop pasquillen, en 't behoeven juift geen Reuzen te zyn die fnorkehde Goliaths verüaan, 't koomt 'er maar op aan of men dat logge fchepfel wel weet te treffen, en dan heeft een Kaboutermannetje in zulk een geval dubbelde glorie.

De vuile reflectie van Hoorndragers (die den Schryver ganfchgeen eer aandoet als louter kwaaJaartig) zou ik met ftüzwygen pafferen, indien de relatie die ik tot den ondeuA 4 gend

Sluiten