Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

ren van den Jlaat zelve. En wel door deeze volgende redenen,

EERSTE REDEN.

Alle Steeden, Veftitigen, of mindere Jlerktens van ons gemeenebefl zyn niet alle even gezond; onze Krygslieden beftann meeu- uyt Vreemdelingen, welken aan de Luchtftreek, en laage,en wateracbrige , en moerafllge gronden van zommige onzer Steeden, Veilingen en minderJlerkens niet gewoon zyn, en dus zeer vatbaar vcor zitkteni enz.

Wanneer men nu altoos, of langen tyt een en het zelfde Regiment, Bataillon of Comf agnie, in een en dezelfde plaas deed hlyven Bezetting houden, zou dan dit niet ten aller uiterfte hard zyn, d men öceze boven anderen van hun's gelykeu aan gevaar van ziekten! , en andere daar by vergezeld gaande onheykn bloot ftelde, en de Kapitains tot den Bedelzak bragten, zoo door het afjlerven* zkktens en wegkopen der Zoldaaten ? Want een Zoldaat verkiert al ligt de ruyme en gezonde Lucht, boven een ongezonde verblyL plaas.

De Vellingen enz: dienen nogtans met Bezettingen van Krygslieden voorzien te zyn. wat dan gedaan , daar Ziektens onder het

Volk

Sluiten