Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen de Stad Zierikzèe, êfïz. 3

Schoon dat tot (inerte Was. meeft van het algeméén, Maer na het PruyiBs volk ih Holland was gekoörhen , En daer al Stad voor Stad ook hadden ingenoomen,

Toen wierd ons Overigheid door fchrik en vrees verwerf, Ja ook den Patriot die beefden toen zyn hert, Zy vonden het dan goed om toen te Publiceeren Dat men de vryheid hadt om die het maer begeeren, Zig nu te eieren op al met Oranje Lint, Die daer op was geftelt, die daar toe was gezint. Maer dat men ook de geen die dat niet wilde dragen, Of die in deeze kleur niet vinden kon behaagen ,

Men ook niet dwingen mag, maer ziet eens nu myn Vriend, Hoe dat nu dit Placcaar tot Oproer heeft gedient, Want töen zag men aanftonds wie Prins gezinde waaren Die kwaamen toen by een met troepen zaam te gaaren, Men zag ook wie dat nu daar van afkeerig was, En dat nu met de daad ook toonde op dit pas._ De blydfrhap was' zeer groot voor die de Prins beminnen Oranje wiert gezien men ging toen ook beginnen Te roepen overluit Vivat Oranje groot Maar ziet die anders dagt die wierd toen als de dook

LANDMAN.

Myn Heer vergunt my dog dat ik Ü hier mag vraagen Wanneer dit is gefchied, en dat wel hoe veel daagen Voor dat het Oproer kwam, dat by U het Placcaat Zoo afgekondigt wiert, al van den Oudon Raad?

HEER.

Des' Vrydags was 'tmyn Vriend en dus dan maar drie daagen Voov dat het Oproer 'kwam,. hoort wat wy verder zaagen; Wanneer dan de Overigheid, zag het zoo niet kon gaan, Of dat de gantfche Stad in Oproer haaft zou ftaan, Zoo is des and'ren daags 's namid- ags om twee uuren Al'in de Groote-Kerk', want 't mógt niet langer duuren, Te zaam by een vergaard de Nieuwe .Schuttery Om ongeüóort te zyn en van den toeloop vry. w A ï Daar

Sluiten