Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In fugam vacui.

Dikwerf denke ik, de Natie wil niet gered we. zen. Verdient zij dan wel, dat eerlijke belanggeloofe Lieden zich verder voor haer opofferen ? en echter zijn er Lieden, ig fpreeke in het meervoudig mijn Vriend', die reeds meer, ja veel meer dan hun plicht gedaen hebben. Volgens de Wetten en den aert van elke Maetfchappij kan een Participant volftaen, met even zo veel en geen grein meer tot die Maetfchappij te contribueer en, als elk der overige Participanten doen. Willen de overigen ze te gronde laeten gaen, dan kan eigenbelang of genereusheid hem aenzetten, ommeer te doen dan zij, doch geene verplichting.

EXTRACT uit een brief van Jr. J. D. van der CAPELLEN tot den POL.

8 Febr. 1782.

Sluiten