Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xvi

INHOUD.

XL VII. AD VIS van de Heeren Gedeputeerden van Middelburg op het Rapport van den 8 December, nopens het niet geeven van titulaire Acïenaan Militaire Officieren, &c. - - 328»

XLVIII. AAN Zyne Doorl. Hoogheid den Heer Prins van Orange, Eerften Edelen van Zeeland. 329.

PUBLICATIE van Burgemeejleren , Scheepenen en Raa♦ den der Stad Deventer. 332.

XLIX. EXTRACT uit het Register der Refolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Den 24 December 1783. - - - 333-

Sluiten