Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 NALEZING van STUKKEN

disponeeren,als dezelve zouden vermeenen te behooren , hebben Wy Ons niet kunnen dispenfeeren des Suppliants Origineele Requeste(V) ,aan Welgemelde Heeren Staaten toe te zenden, aan Hun Ed. Gr. Mog. verzoekende, om in deeze zaak zoodanige dispofitie te neemen en te befluiten, als naar hunne hooge Wysheid zullen bevinden dienftig en oirbaarst te weezen.

Wy vleijen Ons, dat Uwe Ed. Mog. zullen billyken de reedenen die Ons gepermoveerd hebben om Ons te excufeeren van te disponeeren over des Suppliants Requefte en verzogte gratie.

Waar meede

Edele Mogende Heeren Byzondere Goede Vrienden.

Wy Uwe Ed. Mog. beveelen in Gods heilige protectie,

In 'sGravenhage den 2 Juny 1783.

Uwer Ed. Mog. Dienftwillige Dienaar

(geparapheert)

W. Pr. d'Orange. Ter Ordonnantie van Zyne Hoogheid. (geteekent)

F. J. de Larrey.

III.

CV) Het nevensgevoegd Request van de Witte aan, Z. D. H. is van den zeiven inhoud als geinfereerd is in het Mag. van ftukken &c. VUL D.bl. 475. Zie ook ik 472-474.

Sluiten