is toegevoegd aan uw favorieten.

Nalezing van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISDICTIE. 73

gemeld, heeft Ons Ed. Gr. Mog. Heeren ! niet alleen meer en meer &c.

Onzer Refolutie, op het ftuk ' der Militaire Jurisdictie binnen deeze Provintie genomen , en Ons ook daarom doen befluiten om zelf de jegensvvoordige Guarnifoenen der Steeden Vlisfingen en Veere (de eenige welke ten deezen voor als nog in aanmerking komen kunnen) den Eed op het nieuw Formulier af te vorderen; maar ook boven dien Ons doen bedagtzyn om de Militaire Officieren, die zwarigheid mogten maken .den gerequireerden Eed af te leggen, uit vrees dat dezelve mogte ftrydig zyn met den Eed van trouwe door hen bevoorens aan de Generaliteit gedaan, in die ongefundeerde fcrupule te gemoet te komen, door de Heeren Onze Gecommitteerde Raaden en de Regeeringen der Remmende Steden deezer Provintie te auctorifceren , om ten overvloede aan zoodanige Officieren op hunne gemoveerde bedenking te declareeren: dat,gelyk aan de eene zyde Onze intentie niet is, of kan geweest zyn, om van de Officieren of Troupes in dienst van de Republyk een Eed af E 5 te