Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148 NALEZING van STUKKEN

zelve in de ordre nader te cxamineercn, en door de verdere Leeden om daar op te verftaan de intentie van de Heeren hunne Principaalen, is de finaale Refolutie uitgefteld tot nadere deliberatie.

Accordeert met de voorfz Refolutien. XXXV.

Generaliteits Rapport rakerde de Tractementeuvan Pnefident , Leden &c. van den geweezenHoogen Krygsraad; en waar by kennis word gegeeven vrn het proyifioneel gerefolveerdedoor den Raad van

EXTRACT uit de Refolutien van de Heeren Staaten van Holland ende West-Vrusland, in hun Ed. Gr. Mog. Virgaderinge genomen op

Donderdag den 5 February 1784.

De Raadpenfionaris heeft ter Vergadering gecommuniceert het Rapport den 30 der voorleede maand , uit kragt der Refolutie Commisforiaal van den 24 December laatstleeden , ter Generaliteit uitgebragt over de gevolgen en arrangementen wegens de by hun Hoog Mog.' ten zeiven dage afgefchaften en buiten effect; geftelden Hoogen Krygsraad ; welk Rapport hier na volgt geïnfereert.

Fiat infertio.

Waar op gedelibereert zynde , is goedgevonden en verftaan, dat het voorfchreeve Rapport, zoo ver betreft de voorziening op de betaaling van den Praefident, de Leeden, den Griffier en de verdere mindere Bediendens van

ge-

Sluiten