Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISDICTIE. 149

gemelden geweezen Hoogen Krygsraad, &c. en de verdere Financieele voorzieningen daar in vermeit, zal worden geëxamineerd door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun

i Ed. Gr. Mog. Gecommitteerden tot de zaken van de Finantien, met de Heeren Gecommitteerde Raaden in den Hage en te Hoorn refi-

I deerende; en ten aanzien van de Politique voorzieningen door den Raad van Staate gerefol-

; veert,door de Heeren Gedeputeerden der Stad Haarlem en verdere hun Ed. Gr. Mog. Gecommitteerden tot de zaaken van de Juftitie, en de Vergadering op het een en ander gedient van derzelver refpective confideratien en advis.

Accordeert met de voorfz Refolutien.

XXXVI.

EXTRACT uit het Register der Refolutien van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden.

Veneus den 30 January 1784.

Dc Heeren van Lynden van Hemmen én andere haar Hoog Mog. Gedeputeerden tot de Militaire zaaken, hebbende , in gevolge en tot voldoening van haar Hoog Mog. Refolutie Commifforiaal van den 24 December 1783, met cn nevens eenige Heeren Gecommitteerden uit den Raad van Staaten overwogen en geëxamineert, wat de gevolgen en arrangementen zouden behoore n te zyn wegens de by haar Hoog Mog.

K 3 ten

Staate omtrent politique voorzieningen.

Commisforiaal

Sluiten