Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 NAAMLYST d e fe

Duyvetten, (Rykwaard) Chirurgyn te Hoorn. Dyk, (Willem van) te Utrecht.

Eenhuys, (Otto Hendrik) Tweede Meester by de 0.1.Comp. Eist, (Theodorüs (oh. van der) C/frr. fftóai Utrecht. Elwe, (J. B=) Boekhandelaar te Amjlerdam, 6 Exemplaren. Eppingh. (H. J.) # Ernevelt, (Jan) Opper-Chirurgyn by de Admiraliteit. Esvelt, ( Wed.) en Holtrop, te Amjlerdam. Evenhuys, (M.) Med. Doftor te Dordrecht.

Feuerftein, ( Willem ) Apotheker te Amjlerdam.

Feulen, (Lodewyk) Chirurgyn op de Dorpen in het Ey*

land Walcheren. Fisier, (Prederik Augustus) Chirurgyn te Amjlerdam. Flaas, (C.) te Rotterdam. Flietner. (Jacob)

Friben, (Johannes Wilbrandus) Oppermeester by de Ed. 0, I. Comp.

G.

Gaisfer, (Arn&ldus)

Gallandat, (Ifaac Hendrik) Med. Studiofus, te Vlisfingen. Garcman, (H.) Boekhandelaar te Amjlerdam , 4 Exemplaaren.

Geysbeek, (Pieter Gerardus) Boekhandelaar te Amjler-

dam, 8 Exemplaaren. Geyfen, ( Willem Hendrik) Oppermeejler by de Ed: 0.1.

Comp.

Gonggryp, (Joh.) Med. Doftor en Landjcbaps-Medicus van ° Vriesland, te Leeuwaarden.

Gorter, (J.) Boekhandelaar téMunnikendam.

Gregpry, (M.) te Amjlerdam^

Groe-

Sluiten