is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontleedkundige tafelen, ontworpen door D. August Schaarschmidt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZENUWKUNDIGE TAFELEN. 43

ren daar zy voorby en doorgaat, als ook aan den huid. Een dier takken gaat aanftönds van boven door den tujfchenbeensband, en verliest zich in 't bovengedeelte der voorfte fcheensbeensfpier. Nog een andere begeeft zich ftraks onder den huid aan de achterzyde des beens naar beneden, geeft aan den huid die hem bedekt en aan de pees van Achilles eenige kleine takken, loopt inëen met eenen tak der kuitbeenszenuw s en begeeft zich eindelyk achter den buiten- enkel heen boven op den voet, alwaar hy zich in den huid en in den daargelegen korten uitftrekker der teenen verdeeld, door andere kleine takken aan de 4de en jde teen eindigt, en daar ook met de takken van den voorften uitwendigen tak der küitbeenszenuw inè'en loopt. Wanneer de fcheenbeenszenuw deeze takken afgegeeven heeft, gaat zy achter den binnen enkel onder eenen afzonderlyken band heen, door de uitgeholdheid van 't hielbeen , geeft op deezen weg insgelyks eenige takken aan de omgelegene deelen, komt eindelyk aan de voetzool, alwaar zy zich in twee takken verdeelt die vdetzoolzenuwen (nerviplantares) heeten, en van wegens haare ligging in uitwendige en inwendige verdeeld worden.

a. De inwendige gaat langs de binnenzyde der voetzool heen, geeft takken aan de holle binnezyde der vier eerfte teenen, terwyl detusfchenbeensên wormwyze fpieren 'er kleine takken van krygen.

b. De uitwendige gaat tusfchen den korten buiger der teenen en het bykomend vleesch naar de buitenzyde der voetzool, en verliest zich aan de buitenzyde des 4<ien en 5den teens, als ook in den afvoerder des kleinen teens, in deszelfs mede af voerders, in de tusfchenfpieren en in het peesvlies der voetzool.

2. De küitbeenszenuw is de uitwendige tak der knieholszenuw, zy is by 't kuitbeen gelegen, en heeft behalven de kleine takken, diezich in den huid, waarmede de knie bedekt is, verfpreiden vier takken, namelyk eenen achterften (ramus posterior), eenen voorften (anterior), eenen voorften en inwendigen (anterior & internus) en eenen voorften inwendigen (anterior externus \

a. De achterfte tak komt geheel boven aan uit de

kuit-