Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 >

Voorts door de Nationale Vergadering geëxamineert en naar bevinding van zaaken, uf aan de respective Committés ter verbeecering gerenvoyecrt of anders geratiiiceert worden. 86.

Iedere Provintie of Gewest zal in deeze gearreileerde begrooting, volgens de thans plaats hebbende Quota's worden aangetlagen; en zal het aandeel van Bataafsch Braband, alvoorens de Repranentanten in dat Gewest verkooren, in de Nationale Vergadering zullen kunnen verfchynen, bepaald moeten weezen. 87.

En op dat deeze begrootinge niet nutteloos zy, en de algemeene Nationale Kas door wanbetaaling niet in verleegenheid gebragt werde, zal iedere Provintie of Gewest in den haaren zorg draagcn, dat de noodige Fondfen fteeds voor handen zyn, om haare Quote in de voorfz. begrootmgen op den gefielde termyn richtig te doen bctaalen.

88.

Eene Provintie of Gewest in de betaaling van haare voorfz. Quote op de gefielde termynen in gebreeken blyvende, zal de Nationale Vergadering het recht hebben om van de gezamentlyke Ingezetenen van zoodanige nalatige Provintie of Gewest te heffen een 400e, aooe, 100e, 50e of zoodanige buitengewoonen Penning, als vereischt zat worden tot voldoening van haare voorfz. Quote.

89.

De gemelde Vergadering hier toe ^ebbende moeten belluiten, zal verpligt zyn, om ten C 3 mms-

Sluiten