is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de volksverlichting.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73 )

«en Wezen te verfchaffen; eerbied, dankbaarheid, en liefde voor het zelve te doen geboren worden : het op zodanig eens wijze in de volle uitgeftrektheid zijner magt te doen befchouwen, dat men tevens daar bij noodwendig gevoelen moest, dat het een onbetwistbaar recht bezit , om gehoorzaamheid van ons te eifchen; en zijne wijze liefde zo leevendig te doen befeffen , dat men naturelijk aan het zelve zeer gaarne moest gehoorzaarflen, — dit dunkt mij eene wijze van werken te zijn, welke voor de geaartheid van het menschdom zelf , en voor het menfehelijkfte gedeelte van ons ; ja , welke voor het volk volmaakt berekend ware ; eene wijze van werken , waar mede men veel verder, dan met al het overige komen moest. Dan, dit is ons allen bekend, dat men meer in ftaat zij om dankbaarheid , vertrouwen en liefde , door verhaalen als wel door eene werkelijke daad zelve, of door de beste algemeene befchryving op te wekken, Wij beginnen het ligtst een wezenlijk belang in iemand te Hellen , wanneer wij hem zien handelen en lijden, of van zijnn daaden ES en