is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de volksverlichting.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 83 )

fchouwen kan, en daar bij dit ftreelend gevoe! geniet: — dit zijn de vrugten uwer naarflïgheid!... Is nu het wezen van zodanig iemand tot het bloote eeten en drinken, tot een enkel dierelijk genot bepaald, gelijk dit het geval van een ruw en geheel onbefchaafd mensch meestal zijn moet? — En wanneer men 'er nu zijn werk van maakt, dat alle, of de meefte landlieden zodanig worden; op zulk eene wijze genieten, op zulk eene wijze werken ; zo veele bronnen van genoegen vinden H is het mogelijk, dat dit geheel zonder eenig nut, zonder de minfte vrugt kan zijn? — Mij dunkt, elk woord, dat men hier over' verder wilde ter neder fchrijven, ware overtollig.

Ook wordt dit door de gefchtedenisfen ten fterk» ften bevestigd.

Ontegenzeggelijk vindt men juist daar, waar de Christelijke Godsdienst heerscht , de meefte verlichting ; en even ontegenzeggelijk is het , dat naar evenredigheid de menfchen ook daar het gelukkigfte , de troonen het onwankel. baarst, en de Haaien het bloeiëndfte zijn in de

lan*