is toegevoegd aan je favorieten.

Over de volksverlichting.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t ïfy >

ftcn oplettend , 'en Immer bereid 'om 'mede 18 werken , om elke kiem van het goedé , welké ■uitfpruit , zorgvuldig optekweeken ; fchrander genoeg , om elk glanzend plekje, elke goede zijde eener natie , van eiken bijzonderen ftand eh iedere onderfclieideh fpeeling der natuur op te merken j als ook te gelijk menschlievend genoeg om 'ér zich optoeteleggen, dat daar uit een licht over hei geheele wezên van den ftaat ten v'oorfchijn kome; leeven wekkende , niet flegts ten aanzien van eenen enkelen ftand , van1 eene enkele klasfe * maar koesterende , even gelijk de zon , voor elken ftand en voor elke klasfen tevens , en wel zodanig dat ieder derzelve in het bijzonder duidelijk gevoele: hij is ook onze Vorst ; en dat ieder een vreugde-gefchrei aanheffe, wijl hij dit ïsj liefderijk , niets dan enkel liefde ademende , dan liefde rondöm u henen verbreidende > ten eindé de verkleefdheid , aan u, aan uw perfoon dé magtige , doch onmerkbaar werkende drijfveer zij i Welke alles in beweging brengt; terwijl uwe ver^ ïchijning in het openbaar , uwe woorden een 'zó' merregen na eene droogte , een regen fchijnen } M waar