Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 27 >

Jofeph , of beide , ons zulks Schriftelijk hadden medegedeeld. Doch , zoude hij déta nier., gelijk in meer gevallen, deze hunne Berichten, als een Getuigenis in hunne eige zaak , zo als het Getuigenis van Mofes, hebben verworpen? — Of wij verplicht zijn het Verhaal dezer Gebeurtenis , zo wel als dat van Jefus Opftanding , Hemelvaard , enz. te gelooven, zal blijr ken , wanneer wij de Gronden voor de Echtheid dezer Vernaaien, en de Geloofwaardigheid der Verhaalers gehoord hebben.

Intusfchen hebben Paine of andere , zo zeer geene redenen, om juist deze Omftandigheid in het Gefchicdverhaal van den Verlosfcr, nament1'ijk Zijne Geboorte van eene Maagd, voor zo onmogelijk , en daarom ook voor ongelooflijk te houden. De Natuurlijke Teeling , Formcering en Geboort:: van den Mensch , is noch Zulk eene Verborgendheid, dat geen Sterveling, hoewel onder de Kundigfte gerekend , dezelve volledig kan begrijpen en verklaaren. Wie kan het begrijpen en verklaaren , hoe het mogelijk zij , dat eene Vrucht , die geene de minftc overeenkomst heeft , met het geen waaruit zij pntftaat, van tijd tot tijd, zo veele verfchillende , en ten vollen evenredig gevormde Leden verkrijgt, negen Maanden in der Moeder Lichaam kan gedragen worden , zonder zelve

om-

Sluiten