is toegevoegd aan uw favorieten.

De eeuw der rede van Thomas Paine, ter toetze gebragt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< Si >'

word in de Handelingen der Apostelen verhaald , en dit verkiest Paine; losfe Stukken of Anecdoten tè noemen.

De Openbaaring van Johannes, noemdt Paine; het Boek der Raadzelen, en het is niet te ontkennen , dat dit Boek , het welk een oud Document der Christenheid blijft, en reeds in de Tweede Eeuw voorhanden was , hoewel men twijffeld , of de Schrijver wel de Apostel Johannes zij * veel behelsd , dat voor ons noch duister is. Dan,- niet tegenftaande dit, zullen wij dit Bock daarom niet oneerbiedig het Boek

; der Raadzelen noemen;

Eenen vuilen trek van Paine leezen wij weer , wanneer hij van de Zendbrieven fpreekt.

I Hij wil ons doen gelooven , dat zij waarfchijnelijk onëcht en verdicht zijn , dewijl het verdichten van Brieven , zo eene gemeene Zaak in de Waereld is. — Doch Paine diendt te bewijzen y dat het verdichten van Brieven , ten tijde der' Apostelen, of van hen die hij voor de Opftelfcrs dezer Brieven houdt, en in beide gevallen voor eenige honderde Jaaren , zulk eene gemeene Zaak was , als in onze Eeuw, in welke inzonderheid de Romans, bij wijze van Brieven gefchreeven worden 5 en dit beweczen hebbende , moet hij in de tweede plaats bewijzen, dat zulks; ook ten aanzien van die Schriften,-.