is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundige mengelschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 21? )

der minder, tot aan den 4Óften. De Verettering wierd fterker, en 'er ontlastten zig weder kleine gedeelten der Herfenen. De Sonde was weder beflagen, en het Kind gebruikte Voedzel. Den 47 Dag, 'was het des Nagts, twee Uuren lang, geheel koud, braakte en hoeste fterk, dog bekwam weder, en gebruikte Spyzen en Geneesmiddelen, tot den 49 Dag. Den 50 was het Aangezigt weder gezwollen, dog dit was den volgenden Dag verdweenen, maar, in deszelfs plaats, zwollen ce Beenen; het regter Been Was Krampagtig, en kon niet ftil gehouden worden. Den 52 was de Kramp zo hevig * dat het ftiet verbonden kon worden, ©n de regter Arm en het regter Been, waren fterk gezwollen en geheel verlamt. Den 53 Dag, wiexd 'er, in plaats Van Afgang, Bloed en Etter ontlast, de flinker Arm wierd Lam, en de Herfenen en het Panvlies zwart, Den 54 wierden de Vingers Krampagtig zamen getrokken. Den 55 wierd weder Bloed en Etter, door den Stoelgang , ontlast, en daar by wierden de Uitwerpzelen onveranderd afgefcheiden, en twee leevendige ronde wormen ontlast. De Zwelling van den regter Arm en het regter Been, vermeerderden mee de Verlamming. De zwarte kleur der Herfe. nen wierd donkerer , en by het verbinden, kwam een geel ftinkend Water te voorfchyn. Den 59 Dag , bekwam het Kind weder een weinig, het gebruikte Spyzen en Geneesmiddelen, én door den Stoelgang wierden dan

eens