is toegevoegd aan je favorieten.

Heelkundige mengelschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 223 )

deus, waren geheel zamen gevallen, zo dat dit Deel byna geheel wit was. Het regter Halfrond der Herfenen, was in den natuurlyken ftaat, en de Seisfenwyze Boezem-, Si?ius Falciformis, was, van het Voorhoofdsbeen af, tot aan den Haanekam, Crista Galli, geheel van het Been afgefcheurd.

DE V Y F- EN- T$T INTIGSTE WAARNfEMING.

Fan eene merkwaardige Hoofdwonde , door den Heere rambohr, Berg - Heelmeester te Sellerfeld.

O p den 23 July 1759- wierd een Hufaar van het Regiment van lukner, in een gevegt by Munfter, boven de flinker Oogholte, by den kleinen hoek , door den Voorhoofdsboezem, Sinus Frontales, met eenen kleinen Kogel zo gefchooten, dat by in de Herfenen bleef zitten. De Lyder viel op den grond dog herftelde zig fchielyk. 'Er kwam een klein Wondkoortsje by, dog na dat de Verettering begonnen was, verdween dit fchielyk. De Lyder was vrolyk en lustig, en wierd, in deezen toeftand, in myn vliegend Gasthuis gebragt. Men kon den Kogel niet ontdekken, P 2 waar-