is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundige mengelschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 235 )

teer gezet. Den volgenden Dag wierd het Gewigt weggenomen, trapswyze Drukdoeken, in het voorfchreeven Vogt natgemaakt, aangelegd, en met een behoorlyk Verband bevestigd, en dewyl de Pyn in de Borst en de Koortzige Pols nog aanhielden, wierden wederom agt Oneen Bloeds afgetapt. De Lyder wierd wat hooger met de Borst gelegd , op dat zig de Lighaamen der beide Wervelbeenderen nader aan elkander zouden voegen, en in deezen ftand bleef hy veertien Dagen. Het Verband wierd alle twee Dagen vernieuwd, en de Drukdoeken beftendig met het gemelde Vogt nat gemaakt. Den derden Dag ontlastte hy met de Pis, Bloed en Etter en den vierden Etter zonder Bloed. Om dat de pols Koortzig was, liet ik hem dagelyks in vier reizen, twee Dratlma Koortsbast gebruiken. Na twintig Daagen lag hy zig weder op den Rug, en in vier Weeken 'hadden de Banden, Ligamenta, reeds weder zo veele vastheid, dat de Graatwyze Uitfteekzels, Procesfi Spinofi, der beide Wervelen in eene regte Lyn ftonden, de Lyder zonder hinder opzitten, en ligte beweegingen maaken kon. Enige Dagen daarna, liet ik het Verband geheel weg, en den Rug alleen met Kamfergeest beftryken, en na zes Weeken was hy zo ver herfteld , dat hy het Metzelen als voren kon verrigten. Uit deeze waarneeming blykt, dat het Ruggemerg en de Zenuwen zig zeer fterk laaten uitrekken, zonder doodelyke toevallen te verwekken,