Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

CoRNELIüS

Na ik merk, dan word ik nog wel in 'tongunftigfte ligt geplaatst; ben ik dan in myn uitdrukkingen zoo duifter geweest? hebt gy my ook niet kunnen verftaan?

Ban nardus

Neen! ik moet zeggen, dat ik van agteren, na er wel over gedagt te hebben, Uw waare bedoeling niet kan vatien.

A BELIUS

Ik wel, zo ver als wy gekomen zyn.

Cornelius

Eer dat wy dan, over iets anders fpreeken, moetik U, myn te vooren opgegeven gevoelens, hoovdzaake» lyk herinneren, om dezelve U zoo veel mogelyk duidelyk te maaken; op dat myn goede Vrienden, ten minften weeten, wat zy aan my hebben; voor'tovrige zal ik my getroosten, als dit wel weerende, dat hy die aan de weg timmerd,zig 'toordeel van jeder, moet onderwerpen.

A B E L I U S

Wel uu! laat ons eens hooren, alleenlyk, met een ronde Neederlandfche, eenvoudige opregtheid.

Cornelius

Ik merk vooraf aan, dat, wat ons eerfie verfchil aanbelangt, te weeten, over het Souvereine, en ReA 3 pre-

Sluiten