Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 27 )

dïge Lieden , kennis van zaaken bekoomen, en als een belanghebbende beproeven, en dus de zaaken voor zich zeiven beoordeelen..

Cornelius

Neen! ik wil geheel niet, dat men den Burger, of Ambagtsman onkundig omtrent zyn waare belangens zal houden ; ik prys zeer, om langs gepaste weegen , de Natie te vërligten, haar Verftand vatbaar te maken voor haare weezendlyke Regten , en verpligting aan Hunne Regenten, welk hun na dien regel Regeeren,

Bernardus

Hoor Vrienden! breek Uw Hoovd niet verder, met de Poletike zaaken! als gy U Exercitie en Defenüe Plans maar in order brengt, en daar omtrent maar de voordellen van uw onderfcheiden Gecommitteerden ftyvd en fterkt , door haar te Volmagten , om namens U te fpreken en te handelen, en dit is voor U immers weinig moeite; want de procuratie is wettig , als er eenigen uit de Hoop, de Handen opfteeken; Uw Gecommitteerden znllen nu de Boel wel verder redden.

En wat de Regeeringsvorm en Wetten aangaat; dat zullen Taalmannen en Gezwooren Meente wel namens U, weten te beredden, die zyn Ja in de eerfte plaats reeds bezig, om zich zeiven in den zadel te zetten, en als dat is gereguleerd, en zy na wensch in de volk posfesfie zyn geconformeerd , dan hebt gy alle grond te vermoeden, dtit Hnn Ed. Agibaare alles tot de natuurlyke regtheid zullen te rug werken; want zy werken namens ü, en op Uw naam, zonder dat gy over Last of procuratie eens gemoeid of gevraagd word; zy zyn onmiddelyke Reprefentanten van U , zy hebben te

D 2 cc-

Sluiten