Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

niet vreemd , of dit heeft ook invloed op Heren Gecommitteerden gehad, en dus iets op de Commisfie te weeg gebragt, zo dat men niet zo driftig tot een Plan van buitenkeerende Defenfie, als wel uw begeerte was , zyn overgegaan; ook ben ik van oordeel dat er meer dan een Plan, na tyd en omftandigheid, in onze Stad nodig zyn.

Genootschaps Schutter.

Wel, hebt gy zulke differente Claffen van Plans in 'tHoofd? Lieve! laat ons die eens horen, hoe veel hebt gy er ?

Wagtvry Burger

Ik zou dezelve in vier differente Claflen , of Plans van Defenfie deelen, welk ider een bezonder, dog welgeregelde orde moesten bevatten, tot maintienering van goede orde, vrede en veiligheid binnen onze Muuren en afkeering van buiten aankomend geweld.

Burger Schutter Wagt vrind ! een weinig geduld, laat ik onze Gecommitteerden halen, die Lieden is het nuttig datze wat hooren.

Wagtvrye Burger. Dit zal niet nodig zyn, want wy houden maar een vriendelyk gefprek onder ons drieën, dan ter zake; ik ben van oordeel dat wy er vitr moeten hebben, welk na myn gevoelen ieder afzonderlyk effecl: kunnen hebben, en te zamen een geregeld geheel zouden uitmaken , en boven dien nog een, Plan van Exercitie.

Tot het eerfte Plan breng ik, een regel van orde op het doen der dagelykfche Wagten, het bewaaA 4 ren,

Sluiten