Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *4 )

Ik weet wel, dat men tegen deze ftelling, een bedenking maakt, welk ook gewigtig fchyntj namelyk, dat men op deze wyze, al het Conftitutioneele losmaakt, en de Deur meer en meer opend, voor een volftrekte Democratie.

Maar ik antwoord hierop, (tegelyk , om myn gemaakte ftelling eenig betoog by\e zetten) dat ik geheel niet van fentiment ben, om de voor Vaderlyke Wetten, of ook de latere Wet, of Wetten, vervat in het Reglement Reformatoir, maar te vernietigen j indien dit myn gevoelen was, dan zou myn ftelling ruïneus zyn, en de tegen bedenking allen Credit meriteren; maar ik ftel alleen een Revifie en Corrigering, op dat dezelve gefchikt worde, na de prefente aart, en de tegenswoordige famenftelling der Maatfchappyj en boven dien wilde ik niet, dat er eenige veranverandering in werde gemaakt, of getolereert, als in zodanige poinóten, waar van men, aan de Regering en het Volk kon betoogen dat, zo als zy tegenswoordig in onze Wetten zyn bepaald en uitgedrukt; zy in veel gevallen inloopen tegen het Maatfchappys Best, en dus tegen de Hoogfte en altoosdurcnde Wet.

Ën dit betoog wilde ik niet gemaakt hebben met de Bajonet of eenige Gewapenden Arm (hoe groten voorftander iiranders ook ben, van de Burgerlyke en Genootfchappelyke Wapen Oeffeningen; en wel Wenschce, dat alle Ingezetenen der Republyq, zich in dien groten zo niet eenigen Steunpilaar van Neerlands Burgerlyke en

Re-

Sluiten