Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR DE

BURGERY

VAN

GRONINGEN

\.

Ter Verdediging der BredeRaadsRefoiutie van den 7 January iyS6; by Welke de Reclame der Regten van Taalmannen en Gefwooren Gemeente als Reprsefèntanten der Burgery is geaggreërt

TEGENS DEN 3CHRYVER van het ANTWOORT VAN

JOSEPH aan BENJAMIN.

DOOR ÊEN VOLKS VRIEND.

'tweede Stukjé,

alommk te bekoomen.

Sluiten