Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ï )

ftel dienden nagefpoort te worden. Hier door zullen ook de Collegien, Sociëteiten, Lees-gezclfchappen, en andere vergaderingen, zo in de Ommelanden, voor al in Hunfingo tot eer en iteun der ontluikende Vryheid beginnen opgerigt te worden (hoe zyn die van 't Wefterkwartier

en Fivelingo zo achterlyk ? Houd U ftil

Klaas! anders verbyfter ik.) — bepaalde onderwerpen hebben tot onderling gefprek en nafpo-'

ring, Maar, wat het twede belangt, dat

wy gene fryz.en aan den beften uitloven s hier op zullen wy maar ronde man zeggen, dat wy voor ons zeiven door de goede Voorzienigheid niet rykelyk genoeg bedeelt zyn, om zulke zwaare koftingen te kunnen goed-maken, en dat wy noch geen fonds hebben, om de nootwendige verfchotten te kunnen goed-maken. (Wat dunkt U Directeurs van 't Vaderlandfch Fonds! zoud' een gedeelte van hen daarin verzamelde geld ook niet tot deze pryslyke einden mogen behxet worden) zegget aan uw Landgenoten, Klaas, datde oprechte Vaderlandsliefde geen aanrits geld van noden heeft. De, kennis van de ware belangen des Algemenen Welzyns maakt de Vaderlandsliefde levendig, wakker en arbeidzaam, 't geen een ieder kan befpeuren uit de vrywillige «nkoften, welke veele Ommelandcrs airede uit A 3 hun

Sluiten