Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

jaeger, wat zant in de Ogen te ftroeijen als of Gy het zeer goet voor hebt, om hunne en Uwe Oogmerken na genoegen te helpen foeken, met liet feggen voor Uw een aangenaame Uitfpanning te zyn, ey lieve! een weldenkende die Uw kende, zou met gront mogen feggen, als gy Veinsaart de Burger Wapenen niet anders anmerkt, als om tot een uidpanning te gebruiken, dat gy dan een fteen des aanftoots zyt, die niet waardig- is Burger te zyn; maar gy toont meer als genoeg aan, dat Gy de Burger Wapens vyand zyt, en het zelve weer zoekt te verydelen, foo wel het Burger Regiment, als het Genootfchap; gelyk Gy fnoodaart (die niet willens blint is leezen kan,) daar Gy fegt, dat een vry Burger een groot Eere Tytel is, een Burger te zyn; Gy fpreekt in 'tbegin van onkunde des Auteurs van 'tVertoog, maar hier ftraalt Uw onkunde, of opfette boosheid door, daar geeft Gy duidelyk te kennen, Uw vervloekte oogmerken, om de wakende Natie, in een draaykolk van verbyftering te brengen, met te zeggen een grootfchen Eere tytel, wat meent Gy ontaarde Batoos Zoon, dat een al re verügte Burger langer te vrede zou zyn, een Machine te zyn, of naam te hebben, en niets in der daad te weefen, (zulke Eere tytels willen Wy wel an ander Natiën over laten om daar mede te pronken 0 Neen! Wy willen, wy moeten (zo het GOD belieft) in der daat een vry Burger zyu, zoo als God, en den Menfch ons gefchonken heeft.

Dan vervolgt Gy verder, om U gezegde Eere tytels te behouden, dat het Defenfie weefen oforder, der Burger Wapens niet opeen Militaire ynet moet worden ingerigt, dat is te Mig, te drukkend, te vernederent voor een Burger! met

ver-

Sluiten