Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ó )

Nooit grievde het teder menfchen hart

Van onzen VORST een feller fmart: Nooit kon men hem zo laag verneêren:

Nooit heete het een Nasfauws vrind,

Die galgen knepels daên bemint, Om 't Vorftelyk Huis dus te verëeren.

Dit HUIS behoeft geen woest geweld:

Zyn recht wordt door het RECHT herfteld:

En hier door blyft het ons ten zegen. Maar Och! hoe wordt myn Ziel gefcheurd Door 't denkbeeld, dat reeds k verbeurd,

Het geen, nog naauwlyks, was verkregen! ——

En Gy, kloekmoedige foldaat!

Wien 't hart voor roem en Glorie flaat, Laat ge u door laage list bekoopen%

Eerst hitst men U tot wraakzucht aan,

Dog, na gepleegde gruweldaên,-— Moet het ter uwe koften loopen.

Zie,

Sluiten