Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

ren, van God, vrie voor alle menfchen gefchapen waren.

Wie kan nu twyffelen of deze uwe feer verligte Prefidenten zullen in uwe byeenkomften deze diveife confepten U nog verder in het hoofd gepraat hebben.

Maar kom aan laaten wy dit eens wat naderonderfoeken, ik gelove ook dat al het Wilt en Visten vrie voor alle menfchen gefchapen zyn, maar onze Voorolders hebben het Regt van Jagen en Visken verkoft, hoe kont gy dat nu weer om Isrygen, niet anders, als dat gy het zelve wederom koopt, maar dan kunt gy nog maar op U eigen land Jagen en niet op dat van een ander, en dan fou geen Huurder maar wel de Eigenaar van het Land kunnen Jagen. Stel nu eens dat elk Boer dit Regt weergekogt hadde, dan fou in drie Jaar tyds geen vin of veer meer te vangen zyn.

Ik hebbe eens met een braaf en verftandig Jonkheer hier in de Omlanden wonende, over deze dingen gefproken, en die gaf my een feer goed denkbeeld van alles, dat my volkomen oveituigt heeft, ik zal U het zelve mededelen, in hoope dat het U ook overtuigen zal, en dat gv even duidelyk zult infien dat uwe Paltoren U op de kaar hebben, gy meugt haar vry zeggen dat zy Udeze gronden van bewys moeten oplOiTen en weerleggen, en als zy dat niet konnen, dan rnoogt gy haar vry voor verlyders en oproermakers houden, die niet weert zyn dat zy tot voorgangers van eene Christelyke Gemeente beroepen zyn, maar gy moet by U felven in LT confientfie overtuigt zyn, of dat ik, of zy, gelyk hebben, want anders kan *t niet helpen, wat wysmakery is by my maar

cim-

Sluiten