Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

dering en verbetering van Ievenswyze verplige, en dat de eerfte Chriftenen in 't algemeen getoond hebben van hoe veel krachts het Euangelie was om hun gemoed van zonden te zuiveren , en hun gantsch gedrag naar de volmaaktfte regelen van rechtvaardigheid, billykheid en liefde te beftuuren ( *). Maar kan men een ver*fierde gefchiedenis zo veel vermogen toefchryf ven? zal een fabel, hoe konftelyk verdicht, geheele menigten beweegen tot het verhaten van hunne diep gewortelde kwaadegewoontenj tot het verzaaken van hunne lang gekoefterde zondige begeerelykheden ? valthetzogemaklyk zondaars in rechtvaardigen te veranderen ("t)? behoeft men om dit ten wege te brengen Hechts eene gefchiedenis te verfieren en voord te verhaalen ? och of de zekerfte waarheden zelven niet veel te dikwyls krachtloos waren , in de gemoederen van overgegeevene zondaaren ! en Zouden zulke menfehen zig dan by duizenden door een verdichtzel laaten bekeeren ? o neen,

ze

(*\ W. Cave Eerfte chriftendm, III B.Hoofdft.1 en I). bladz. 506, 558* 559, 5°°« (t) Jerenu XIII. 20.

C 4,

Sluiten