Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Ij bij wijze van een aanè'engefchakeld Vertoog;, -of van Redevoeringen, Samenfpraaken, Brieven, Vernaaien, korte Stellingen, Anecdoten, of Karakterfchetfen, welken ondervinding en verfierïng opleveren , zonder dat wij immer zullen bedoelen — dit zij bier eens voor altijd gezegd — één éénigen onzer Landgenooten, hij zij, wie hij zij, perfoonlijk af te maaien, en daar door te beleedigen.

Ziet daar dan, waarde Landgenooten, het hoofdbegrip van ons Tijdfchrift. Deszelfs bijzonderheden, welke in deze algemeene fchets liggen opgeilooten, zullen zich, zo in dit, als in volgende ftukk*n, van zelve beter ontwikkelen, dan" wij hier ter plaatfe in alle hare uitgebreidheid konden opnoemen. Eene weidfche vertooning, doorgaans het natuurlijk gevolg van zulk eene omflagtige opgave, zou mogelijk onzen arbeid met den naam van ïjdele grcotfpraak hebben doen bejegenen. Gaarne erkennen wij, dat wij de moeilijkheid onzer uitgebreidde taak in alle hare kracht gevoelen; dan, daar wij reeds in de Schriften onzer Nabuuren, bijzonderlijk der Duitftkers (*), eenen aanzienlijken voorraad

(•) Ouder dezen beö'ogen wij de Schriften van Abel, Arciienholz, Basedow, Bekeken, Bruck-

NER, BüNDSCHUH, CAMPE, ECKARTSIIAUSEN, GEDIKE,

Hagedorn , Hermes , von Knigge, Kónig, Kotzibue, Lang, Lieberkuhn, Meister, Meiszner, MoniTz, Moser, Niemeijer, Pockel, la Roche, Salzmann, Schiller, Schlosser, Seiler , Sternbïrg, Stolberg, Sulzer , Trenck, Unzer, Villaumk, Weppen, Zïrrknner, Zó'llner enz, I- D. I. S. B

Sluiten