is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII.

De ECHT.

IVfoet dan vooroordeel (leeds de waereld oveiheeien.t Zal dan geen' wijsheid ooit het' hart der inenfehon leeren ? Hoe! zal de deugd dan «ooit den Sterveling gebiên, In hem, in blijden Echt, volmaakt gelukkig zien?

ft! Tedre Harmonie! daal van den hemel neder! En geeft 't gevoelig hare hec regt des mênschdbms weder» Smelt gij de zielen faam, en vorm uw godljjk fpoor. Daar ge ons 't geluk hergeeft, .geheel het aardrijk door! De Stafea van gevoel zijn in elks hart verborgen; Door dezen tikt het reeds in 'sleevens vroegen morgen. Smoor dus dén vuilen waan, die Hechts met ichijn zich vleit, Het edel hart verpest, ja ten verderve leidt! Laat d'argedwaalden hoop 't geluk der liefde voelen; De zucht voor deugd en eer in aller ad'ren wöeleri: Dan neemt eenfremmighcid hier ziel bij zielen in • Dan bloeit het heil des lichts, ter eer der kuifbhe min! Kom, tedre Harmonie! doch kom met blikfem (haaien, Die, door hun feilen goed, den waan tot Hoi' vermaalen!

De Zoon volgt 't dwaalfpoor dej verkeerden Vaders na, Grijpt gretig naar 't verderf, — en voelt zijn ramp tc fpae. Het heiligdom der min, der Edelfte Echfaltaaren, Aan 't blij geluk gewijd, gefehikt voor 't jeugdig paaien,

Wordt