Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Verhandeling over den tegenwoordigën Volksgeest , in zoo verr" dezelve door de Wijsbegeerte gewijzigd is, door G. Schutte. Bladz. 1*5

Over den invloed der Menfchenkennis op de bevordering onzer Deugd. 15»

Over 'j Menfchen onkunde van zijn toekomend Levens-kt. igi

Is de ziel des Menfchen Jloflijk, of onftoflijk? 195

Onderzoek der klagten over het Duistere in de wijsgeerte van Kant. 20a

Betoog, dat dezelfde oorzaken, welke de ontwikkeling der Volksbefchaaving bevorderen , uit haaren aart gefchikt zijn, om de lichaam» lijke krachten van den Mensch te ondermijnen , door G. Schutte. 215

Beeldnis eenet Jalcerfche Vrouw. (Echte CharakterfehetsO a?9

Onderzoek wegens het bewijs voor eenen toekomenden fta.it van vergelding, afgeleid uit de onzekere vergelding in dit leven. C47

Befchouwing van 's Menfchen vorming, van zijne verpligting tot dank - erkendnis aan zijnen Schepper, en van de wijze, hoe hij zijne dankbaarheid moet aan den dag leggen. 27;

twee

Sluiten