Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v.\n het toekomende.

£27

ons geheel op hem te verlaten en zijne leidingen ] eerbiedig te volgen, die de toekomst voor ons] met ondoordringbare nevelen befluierd heeft, tnaarl ons tevens verzekert, dat wij hem dierbarer zijn, dan wij ons zeiven kunnen we^en, dat zijn plan, door lief.le en wijsheid gevormd, niets anders bedoelt , dan ons eindelijk geluk , dan ons het beste lot toetefehikken, dat onder duizenden voor

ons zou kunnen uitgekozen worden dat zijne

magt, waar tegen alle magten der natuur of der menfchen, volftrekt niets vermogen, ons befchut en behoedt tegen alles, wat ons fchadelijk zou kunnen wezen of ons geluk verwoesten. ——■ Moe zouden wij niet dagelijks bedachtzaam op onze wegen letten, om van de talenten, goederen, vermogens , omftandigheeden en gelegenheden, die wij de onzen kunnen noemen, het best mogelijk gebruik te maken, ten waren nutte van o.is zeiven en anderen, daar wij niet weten, wat mor-' gen zal gefchieden, niet [weten, of zij wel een dag de onzen zullen blijven: daar 'er een god is, die ons ieder nacht kan toeroepen: in dezen zsl ik uwe ziele ,van u afeisfehen. Onlijdelijk immers moet het wroegend nadenken zijn voor hem, die van den troon van aardfcïie grootheid tot den verachtden ftand neergebonsd, of in den b'oei zijnes leevens op het fterfbed wordt ter neder geworpen ; och, had ik mijn leeven en mijne goederen, toen mij de gelegenheid werdt gegecven, nuttiger bedeed! Wie zou voor zulk een gedachte, zulk een onherroepelijk verzuim niet fchrik. Zedekunde. K ken,

Sluiten