Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VA\' HET TOEKOMENDE.

2^9

uit, doet beflisfehen, wat wij ons zullen onderwinden. Neen, denken wij altijd, dat wij in alles van de fchikkingen eener hoogst wijze en liefderijke Voorzienigheid afhangen , die oneindig beter voor ons geluk zorgt, dan of die zorg ons aanbevolen waren. Werpen wij op deze alle bekommernisfen. Diep , onuitwischbaar zij deze waarheid onzer ziele ingeprent: wij weten niet, wat morgen zal gefchieden : wat ons zal gebeuren : hoe veel wij zullen beleeven; maar dit weten wij, dat god onze Vader, dat god liefde is, en dat die zijn wil doet blijft tot in eeuwigheid.

R 2 XII.

Sluiten