Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 ZIJ MEENT HET TWEEDE BED R IJ F.

EERSTE . T O O N E E L»

Het Tooneel is in het Huis van JVahlorf.

CAROLINA dl LIZEÏTE, LIZ ET T E.

Hoor mij toch!

CAROLINA.

Gaarne, zo dra gij maar van Froheim fpreekt.

LIZEÏTE.

Maar weet gij dan, dat de Heer dien uw Vader voor u beftemt, niet mooglijk even zo een fchoon mansperfoon als deCapitein is, en zoo die u eens even zo beviele, zou dat niet gelukkig weezen?

CAROLINA.

Denkt gij dat Froheim het u wel af zou neemen, als hij u zó hoorde fpreeken?

LIS E T T E.

De Capitein is geen gek?

CAROLINA.

En juist daarom zou hij 't u zeer kwalijk neemen , als hij wist dat gij mij diergelijk gefnap voorrammeldet.

LI-

Sluiten